Gazpatxo-FestCultura naix de la fusió i evolució  de varies persones que porten molts anys treballant en l’àmbit de la música i la cultura. Després de molts anys produint grans festivals de música, gestionant diversos espais, produint obres de teatre o portant el management de grups molt rellevants, gent que ve de diversos llocs i empreses com Socarrat Produccions, Gazpatxo Rock Producciones o FestCultura deriven en la fundació d’una nova marca molt més global i professionalitzada adaptada als nous temps, les noves propostes i la nova demanda de gestió cultural: GAZPATXO FESTCULTURA.

© 2020 by Gazpatxo FestCultura